Perspectief 2020

De gehandicaptenzorg zit nog steeds in een overgangsperiode. Perspectief 2020 heeft als doel om personen met een beperking een volwaardige plaats in onze samenleving te bieden.

Tegen 2020 moet alle zorg vraaggestuurd zijn en er moet zorggarantie zijn voor de mensen met de grootste ondersteuningsnood.

In januari 2017 werden alle, door het VAPH erkende en gesubsidieerde voorzieningen, omgevormd naar vergunde zorgaanbieders.

Dit brengt met zich mee dat de vooziening voortaan niet meer rechtstreeks gesubsidieerd wordt door het VAPH, maar dat iedere cliënt over zijn eigen PVB (persoonsvolgend budget) beschikt waarmee zij de nodige zorg kunnen inkopen.

Het zorgaanbod van Levedale is hierdoor voortdurend in beweging.  Afhankelijk van de zorgvragen zal Levedale zorg op maat bieden aan zijn cliënten.

Kennismaking / Intake

Als u op zoek bent naar begeleiding of opvang, kan u contact opnemen met de Sociale Dienst van Levedale en vragen naar een kennismakingsgesprek. De sociaal assistente informeert naar je zorgvraag (je specifieke behoeften, noden en wensen) en gaat na of jouw aanvraag past binnen de mogelijkheden van Levedale.

Ze gaat na wat je nodig hebt om de gevraagde ondersteuning te kunnen ontvangen en zal u, indien nodig, informatie verschaffen over de procedures voor het aanvragen van een PVB bij het Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Tijdens een kennismakingsgesprek kan de werking van Levedale worden voorgesteld en wordt er geluisterd naar jouw vragen.

Wanneer we niet positief kunnen antwoorden op uw zorgvraag, verwijzen we door naar een voorziening of dienst met een passend zorgaanbod.

 

Neem gerust contact op met Ulrike De Wandeler            T 02 269 05 95

Levedale vzw      De Biest 10     1861 Wolvertem     T 02 269 05 95     info@levedale.be