RTH Pilootproject

Levedale VZW wil de kwaliteit van leven voor iedere persoon met (een vermoeden van) een beperking verder optimaliseren.

We willen extra inzetten op vraaggestuurd werken, lokale verankering, netwerkuitbreiding, inclusie en dit alles op een laagdrempelige manier.

Om dit mogelijk te maken, krijgen we de kans om het huidige RTH aanbod te verruimen met 3 nieuwe functies:

  • Individuele trajecten

Begeleidingsmomenten waarbij we een combinatie aanbieden van praktische en psychosociale ondersteuning.  We gaan 'samen' op weg om nieuwe vaardigheden aan te leren en de zelfstandigheid van onze cliënten te vergroten. Bv. het aanleren van een nieuw bustraject, samen leren koken,...

         0,22  RTH punten voor een contact van 1 tot 2u

         5,64 € eigen bijdrage per traject van max 4u

  • Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten

We organiseren activiteiten in groep waarbij ontmoeten en ondersteuning in sociale vaardigheden centraal staan.

         0,087 RTH punten voor een activiteit van max 4u

         De eigen bijdrage is enkel de kosten voor de deelname (ticket, drankje, vervoer,...)

  • Zitdagen

we organiseren zitdagen bij lokale samenwerkende partners (bv. sociaal huis, maatwerkbedrijf,...) waar we een antwoord trachten te bieden op alle mogelijke vragen van volwassenen met een beperking evenals hun ruime context.

         De zitdagen zijn gratis en je hoeft ook geen RTH punten in te zetten

 

 

Voor meer informatie kan je mailen naar mobiel.team@levedale.be

Levedale vzw      De Biest 10     1861 Wolvertem     T 02 269 05 95     info@levedale.be