Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Wat?

Bij Levedale kan je terecht voor RTH, deze term staat voor: Rechtstreekse Toegankelijke Hulp. Deze vorm van hulpverlening is een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Dat wil zeggen, dat je hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH moet indienen.

Voor wie?

 • Je bent jonger dan 65 jaar.
 • Je verblijft in België.
 •  Je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet minstens een vermoeden van handicap zijn.
 • Je krijgt ook nog geen ondersteuning van VAPH dienst of VAPH voorziening.
 • Je beschikt ook nog niet over een Persoonsvolgend Budget (PVB)

Hoe?

Er zijn drie vormen te onderscheiden:

 1. Begeleiding
  De begeleiding gebeurt op maat van de cliënt en in de vorm van individuele begeleidingen. Zo'n begeleidingscontact duurt  tot 1 tot 2 uur en kan over verschillende  thema's gaan zoals: administratie, netwerk, relaties, leren zelfstandig wonen, je budget, de organisatie van je huishouden,…
  Deze begeleidingsvorm gebeurt mobiel of ambulant. Mobiel betekent dat de begeleiding bij de cliënt aan huis komt. Bij ambulante begeleiding komt de cliënt komt zelf naar de voorziening.
 2. Dagopvang
  We zoeken samen naar een geschikte en zinvolle dagbesteding. Dit kan betekenen dat je meedraait in één van onze vele ateliers, zoals: hout, keramiek, snoezelen, dans en muziek, crea, breien, sport, tuinieren,… Anderzijds kan het ook zijn dat je wil werken aan je sociale vaardigheden of zelfstandigheid,… Ook hier staat maatwerk centraal.
 3. Verblijf
  Bij deze vorm blijf je overnachten in onze voorziening waarbij je ook 's avonds en 's ochtends geholpen wordt.., dit kan zowel in de week als in het weekend.

 

Contacteer Ulrike De Wandeler

voor meer informatie en details over dit  onderwerp.

Levedale vzw      De Biest 10     1861 Wolvertem     T 02 269 05 95     info@levedale.be