Woonondersteuning

Heb je een PVB ter beschikking, dan kan je bij ons terecht om woonondersteuning in te kopen.

Onze grootste site bevindt zich in Wolvertem/Meise

Er is begeleiding 24 op 24 uur aanwezig en dit het hele jaar door.

40 personen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking kunnen hier terecht. Sommigen werken overdag, bijvoorbeeld in een Maatwerkbedrijf. De "thuiszitters"  (werklozen, deeltijds werkenden, gepensioneerden,.... ) wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden.

Er zijn 4 leefgroepen nl De Villa, Luna, Den Akker en Eau2.  Deze leefgroepen zijn heterogeen samengesteld qua leeftijd en niveau.

's Avonds en tijdens het weekend ligt de klemtoon meer op ontspanning en vrije tijd. De woonbegeleiders proberen een huiselijke sfeer te creëren. De activiteiten die aangeboden worden, zijn aangepast aan de persoonlijke interesses, vaardigheden en de leeftijd van de cliënten.

Overdag biedt de begeleiding 'arbeidsvervangende' activiteiten of ateliers aan zoals: het houtatelier, keramiek, een crea-atelier, een bakatelier, musiceren met het Gebroken Akkoord, snoezelen, breien ...

Deelnemen aan bewegingsactiviteiten: wandelen, bowling, zwemmen, voetballen, dans en muziek, fietsen,...  Elk jaar nemen we ook deel aan de Special Olympics.

Begeleid werken: een aantal cliënten gaan zelfstandig werken in een school of in een dienst mits wat extra ondersteuning op de werkvloer.

Uitstappen met de leefgroep: naar de bibliotheek, een marktbezoek, een optreden,..

Cliënten kunnen ook aansluiten bij tal van verenigingen: sportclub 't Vosje, Okra, atelier Art Nivo, KVG,...

Cliënten kunnen een keuze maken uit het vakantieaanbod van externe organisaties of deelnemen aan een vakantieweek georganiseerd door Levedale.

Levedale Molendijk in Merchtem heeft 14 kamers. Het gaat om twee heterogene groepen (Molendijk Noord en Molendijk Zuid) met zowel jongere en meer actieve bewoners als oudere bewoners die het wat rustiger aan willen doen. Sommige personen krijgen omwille van hun specifieke problematiek een meer individueel programma.

Ook hier is er woon-en dagondersteuning, en 24/24u begeleiding aanwezig.

Sinds juni 2022 is dit nieuwbouwproject geopend.

 

"Het Huis" in Merchtem werd geopend in 2010. Er wonen 5 meer zelfstandige cliënten (met een licht verstandelijke beperking) in het dorpcentrum. Op deze wijze kunnen wij hen meer kansen bieden tot integratie, tot deelname aan socioculturele-, sport- en vrije tijds activiteiten.  Daar bieden wij enkel woonondersteuning en geen nacht.

 

In Steenhuffel heeft vzw Levedale een mooie, ruime woning in erfpacht, omgedoopt tot "Ter Huffel".

De woning telt 8 ruime kamers.  Er is een gemeenschappelijke woonkamer en keuken alsook een grote veranda en een mooie tuin.

Er komt dagelijks begeleiding aan huis, maar er is geen permanente ondersteuning. 's Nachts zijn de cliënten alleen.  In nood kunnen ze altijd bellen naar een permanentie gsm.

We kunnen de cliënten ondersteunen op een brede waaier van domeinen: psychosociaal, administratief, medisch, wonen, dagbesteding, vrije tijd, sociaal netwerk...  Om te bepalen welke ondersteuning nodig is, wordt met de cliënt en diens netwerk een proces van verduidelijking doorlopen.  In een handelingsplan en een individuele dienstverleningsovereenkomst wordt de ondersteuning beschreven en de actoren die hierbij betrokken zijn.  We doen maximaal beroep op het netwerk van de cliënt en reguliere diensten.

Het begeleidingsteam van Ter Huffel probeert zoveel mogelijk bruggen te bouwen met de plaatselijke gemeenschap.  Door kleine acties proberen we een warme buurt te creëren voor iedereen.  We willen alle mogelijkheden benutten om samen te leven en te werken met en voor de buurt.

Levedale vzw      De Biest 10     1861 Wolvertem     T 02 269 05 95     info@levedale.be